top of page

Coming Night, Embassy of Switzerland in Prague

Projekt finančně podpořila Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně z grantu Interní grantové agentury IGA/FMK/2019/007: Aktuální tendence českého skla ve volném umění od roku 2010.

utb400.jpg
bottom of page