top of page

Noc přichází / Coming night

DSC_8503.jpg
DSC_8496.jpg

Noc přichází /2019/ mléčné sklo, sklovlákno, barva, voskový lak /Ø 30 cm/

Coming night /2019/ milk glass, fiberglass mesh, color, wax /Ø 30 cm/

bottom of page