top of page

Nadosah / Within reach

Tento předmět jsem našla v lese. Nevím, odkud pochází. Vytvořila jsem pro něj důstojné místo, které si zaslouží. Představovala jsem si, že tato přírodnina roste vysoko v korunách stromů a těžko se hledá. Našla jsem pouze jeden kus, je pro mě nedosažitelné ho získat. Tak jako tato schránka. I když je nadosah předmět ve schránce, není možné ho získat.

Dech duše / The Breath of Soul

My Channel

My Channel

My Channel
Hledat video...
Experiment na huti - práce s duší a sklem II

Experiment na huti - práce s duší a sklem II

01:37
Přehrát video
Experiment na huti - práce s duší a sklem

Experiment na huti - práce s duší a sklem

01:46
Přehrát video

Dokumentace průběhu práce na huti - Dech duše / 2014 / foukané sklo na huti, duše / různé rozměry /
Documentation of the work on the furnace - The Breath of Soul / 2014 / blown glass at the furnace, tire-tube / different sizes /

Duše uniká. Vzduch se vytrácí pomalu. Využila jsem unikajícího vzduchu, který pomyslně tvaruje nové, tajemné prvky. Při tvorbě těchto objektů jsem experimentovala  přímo na huti. Během procesu částečného odpouštění vzduchu z duše jsem vyzkoušela vyfouknutí celého objemu duše přímo do skloviny. Vzduch byl přenášený pomocí hadičky a sklářské píšťale - díky tomu mohl být vzduch vytlačován přímo do skloviny a proměňovat se. Celý experiment byl zdokumentován. 

 

The air from the tire-tube leaked away. I took advantage of the leaking air, which notionally formed new mysterious elements. When creating these objects, I experimented directly at the smelter. During the process of partial air release from the tire-tube, I tried to release the whole volume of air in the tire-tube directly into the glass. The air was transferred through a hose and blowpipe – the air was forced out directly into the molten glass and began to transform or grow in a new object. The entire experiment was documented.
 

DSC_7273.JPG
bottom of page