top of page

Pneuma

 

Ve své magisterské práci se zabývám procesem vnitřního napětí, které může divák pozorovat. V projektu pracuji se zkoumáním hranic a vzájemných vztahů a obsahů mezi jednotlivými materiály, jako je křehké sklo a pružná pryžová duše.

Tento objekt vznikl stlačením duše uvnitř skleněných ploch, kde působí vnitřní pnutí a zároveň nastává vnější pnutí pomocí napjatých duší přes plochy. Práce s deformací tvaru v okamžiku, kdy se tyto dva materiály setkávají. Nechávám vyniknout v čistotě vzájemnému vyrovnání sil a rovnováhy obou použitých materiálů v nové prostorové vazbě.

 

 

In my master´s I deal with the process of internal tension that the viewer can observe. The project examines the boundaries and interrelationships between different materials such as fragile glass and flexible rubber soul.

This object was pushing souls inside glass surfaces, where it operates the internal tension and external tension occurs through tight soul through the area. Working with deformation shape when the two materials meet. I keep excel in purity mutual alignment of forces and balance of both the materials used in the new spatial relationships

 

 

Pneuma III

Instalace v Alternativě - Pneuma III / 2014 / ploché sklo, duše / 150 x 70 cm /
Installing in the Alternative - Pneuma III / 2014 / flat glass, tire-tube / 150 x 70 cm /

bottom of page