Reflection, 2022

 
 
FINAL work Reflection.jpg

Reflection, 2022, škrábané zrcadlo a sklo, leptané sklo, barva, 60 × 80 cm
     Reflection, 2022, scratched mirror and glass, etched glass, paint, 60 × 80 cm

K R Á T K É    P O J E D N Á N Í    O     J E D N O M     O B R A Z U

M I R O S L A V Y    P T Á Č K O V É
 

Nemám rád floskuli „umění je od slova umět“, chápu ji tak, že jde především o formu. Mne ale zajímá především autenticita a obsah. Budu mluvit o jednom obrazu Miroslavy Ptáčkové. Je pojmenován „Reflection“ a je ze série nazvané „Transformation“. Jsou to dvě tabule nalepené jedna na druhé. Zrcadlo a leptané sklo. Obojí je pojednáváno z obou stran. Na zrcadlo i na sklo je aplikovaná černá syntetická barva. Obojí tabule proškrabává. Zraňuje. Zůstávají jizvy krásy. Horizontálně, vertikálně, diagonálně. Dominantní je diagonála určená černou barvou ve formátu 60x80 cm. Tedy je vymezená i omezená horizontálou i vertikálou. Zrcadlo a zrcadlení je silný fenomén. Brána pro vstup Alenky do říše za zrcadlem. Nebo v zrcadle vodní hladiny pohlížející na sebe se zalíbením Narcis... Jinak běžně zrcadlení slouží našemu kritickému zhodnocení momentálního vzhledu.

Tu vlastnost zrcadlení Miroslava minimalizuje proškrabáváním až na úzké linky odrážející pohled diváka. K takto poznamenanému zrcadlu je připevněno leptané sklo stejného formátu. Taktéž je toto sklo proškrabáváno. Je jen málo průhledné a položením na zrcadlo se chová jako lazurní malba starých mistrů. I když pro pořádek by se mělo mluvit o geometrii od ruky. Označení obrazu jako abstraktní by bylo podle mne mylné, protože obraz skýtá mnoho možností interpretace. A opravdu je v tom něco staromistrovského. Právě teď existuje fenomén označovaný jako „New Old Masters“. Je to malba, která užívá receptury mistrů renesance a baroka. Obsahově jsou figurativní a mají stejnou chuť a ovzduší dávných malířů. Zmiňuji tento jev proto, že Mirčin lazurně provedený obraz má v sobě něco z tohoto klimatu. Její obraz můžeme, ale nemusíme považovat za staromistrovskou evokaci, přičemž obraz je moderní. Současný, jak se říká, protože vzniká nyní. Je netendenční, a přitom určitě obstojí v celosvětové konkurenci. Je to krásná skleněná věc stvořená alchymistkou, která se blíží k tomu, co je právě ve vzduchu. Obraz má reálný prostor i prostor iluzivní. Tvoří tabuli, neobyčejnou podívanou.

Po moderně, postmoderně, radikální obhajobě zvláštního, žijeme v čase svobody, protože není dominantní žádný trend, vyčnívá jen to výjimečné. A to je i případ Miroslavy Ptáčkové.

Pavel Preisner

PUBLIKACE 
MIROSLAVA PTÁČKOVÁ - REFLECTION, 2022: