top of page

Vello

 

Jednoduché tvarosloví rotačních formátů, je volnou asociací na spotřební zboží firmy Thonet. Jejich základní ohýbání masivu je spojujícím prvkem. Na první pohled nemožné propojení skleněné křivky a duše vytváří iluzivní prostorovou instalaci, která je variabilní.

Vello

Jednoduché tvarosloví rotačních formátů, je volnou asociací na spotřební zboží firmy Thonet. Jejich základní ohýbání masivu je spojujícím prvkem. Na první pohled nemožné propojení skleněné křivky
a duše vytváří iluzivní prostorovou instalaci, která je variabilní.

 

Simple morphology of rotary formats presents a free association with consumables of Thonet Company. Their basic bending of solid wood is the connecting element. At the first sight an impossible connection of a glass curve and the tire-tube creates

an illusionary spatial installation that is variable.
 

Vello / 2013 / sklo tvarované na huti, duše / 60 x 40 cm /
Vello / 2013 / shaped glass at the furnace, tire-tube / 60 x 40 cm /

bottom of page