top of page

It was lumpy, neither small nor large

Bylo to hrudkovité, ani malé, ani velké / It Was Lumpy, Neither Small nor Large

It was lumpy, neiter small nor large / 2011 / pryskyřice, dřevo, papír / různé rozměry /
It was lumpy, neiter small nor large / 2011 / resin, wood, paper / various sizes /

„Bylo to hrudkovité ani malé ani velké, jakoby se všechny pecky shlukovaly do obrovské jámy.” Každý si pod tím může představit cokoliv. Já jsem si představila hmotu, prostor - začala jsem pracovat s vnitřním prostorem ovoce, mnohdy nejde ani poznat, o jaký druh ovoce se jedná. Zvolila jsem černou barvu, protože uvnitř této hmoty není světlo. Každé ovoce má své místo, kde je uloženo. Bedýnky uchovávají toto ovoce před ...

 

“It was lumpy, neither small nor large, as if all fruit pits were gathering into a huge pit.” Everyone can imagine anything.
I imagined mass, space - I started to work with the inner space of the fruit. It is not often clear what kind of fruit it is. I chose the black colour because there is no light inside this material. Each fruit has its place where it is stored. Crates keep this fruit from … 
 

bottom of page