top of page

Příživník

 

Pneuma II.

foto: TOAST, 2016 - Galerie Optika  Mezírka

2018_foto_toast_IMG_6473.jpg
2018_foto_toast_IMG_6465.jpg
2018_foto_toast_IMG_6456.jpg

Pneuma II / 2014 / ploché sklo, duše / 150 x 70 cm /
Pneuma II / 2014 / flat glass, tire-tube / 150 x 70 cm /

V projektu pracuji se zkoumáním hranic a vzájemných vztahů a obsahů mezi jednotlivými materiály, jako je křehké sklo a pružná pryžová duše. Objekt vznikl stlačením duše uvnitř skleněných ploch, kde působí vnitřní pnutí a zároveň nastává vnější pnutí pomocí napjatých duší přes plochy. Práce s deformací tvaru v okamžiku, kdy se tyto dva materiály setkávají. Nechávám vyniknout v čistotě vzájemnému vyrovnání sil a rovnováhy obou použitých materiálů v nové prostorové vazbě.

 

The project examines the boundaries and interrelationships between different materials such as fragile glass and a flexible tire-tube.This object was created by pressing tire-tubes inside glass surfaces, where there is internal tension, and external tension occurs through tight tire-tubes across the area. I work with shape deformation when the two materials meet. I let it stand out in purity of mutual balancing of forces and balance of both materials used in the new spatial relationships.
 

bottom of page