top of page

Folklor / Folklore

Folklor / Folklore

Navázáním na tradiční ornamentální prvky a zdobení kraslic, jsem chtěla docílit přeměny do částečně současnějších tvarů. Čistým vejčitým tvarem, technikou švédského Graalu, prochází neukončený ornament, s možností propojení do moderního interiéru.

 

Building on traditional ornamental elements and decorating Easter eggs, I wanted to achieve a transition in the partially with contemporary shapes. Clean ovoid shape, technigue Swedish Graal, through unfinished ornamnet, with the possibility of linking the modern interior.

Folklor / 2012 / foukané sklo na huti - technika Švédský grál / 25 x 17, 70 cm /
Folklore / 2012 / blown glass at the furnace - Swedish technique of Grail / 25 x 17, 70 cm /


 

bottom of page