top of page

Nadosah / Within reach

Tento předmět jsem našla v lese. Nevím, odkud pochází. Vytvořila jsem pro něj důstojné místo, které si zaslouží. Představovala jsem si, že tato přírodnina roste vysoko v korunách stromů a těžko se hledá. Našla jsem pouze jeden kus, je pro mě nedosažitelné ho získat. Tak jako tato schránka. I když je nadosah předmět ve schránce, není možné ho získat.

Nadosah / Within Reach

foto: Gabriel Urbánek

Nadosah / 2013 / sklo, mech, přírodnina / 30 x 30 cm /
Within reach / 2013 / glass, moss, product of natural /

Tento předmět jsem našla v lese. Nevím, odkud pochází. Vytvořila jsem pro něj důstojné místo, které si zaslouží. Představovala jsem si, že tato přírodnina roste vysoko v korunách stromů a těžko se hledá. Našla jsem pouze jeden kus, je pro mě nedosažitelné ho získat. Tak jako tato schránka. I když je nadosah předmět ve schránce, není možné ho získat.
 
I found this object in the woods. I do not know where it comes from. For the object, I created a decent place, which it deserves. I imagined that this product of nature grows in the tree crowns and is hard to find. I found only one piece. It is impossible for me to obtain it. So is this box. Although the object in the box is within reach, one cannot obtain it.

bottom of page