Nadosah / Within reach

Tento předmět jsem našla v lese. Nevím, odkud pochází. Vytvořila jsem pro něj důstojné místo, které si zaslouží. Představovala jsem si, že tato přírodnina roste vysoko v korunách stromů a těžko se hledá. Našla jsem pouze jeden kus, je pro mě nedosažitelné ho získat. Tak jako tato schránka. I když je nadosah předmět ve schránce, není možné ho získat.

Nadosah / Within Reach

foto: Gabriel Urbánek

Nadosah / 2013 / sklo, mech, přírodnina / 30 x 30 cm /
Within reach / 2013 / glass, moss, product of natural /

Tento předmět jsem našla v lese. Nevím, odkud pochází. Vytvořila jsem pro něj důstojné místo, které si zaslouží. Představovala jsem si, že tato přírodnina roste vysoko v korunách stromů a těžko se hledá. Našla jsem pouze jeden kus, je pro mě nedosažitelné ho získat. Tak jako tato schránka. I když je nadosah předmět ve schránce, není možné ho získat.
 
I found this object in the woods. I do not know where it comes from. For the object, I created a decent place, which it deserves. I imagined that this product of nature grows in the tree crowns and is hard to find. I found only one piece. It is impossible for me to obtain it. So is this box. Although the object in the box is within reach, one cannot obtain it.