top of page

Pneuma

 

Balance

 

Propojení dvou vzdálených duší, díky parazitovi, který je napadl. Při růstu vytvořil rovnováhu a souměrnost. Snaží se napodobit hostitele aformovat se do stejného tvaru.

 

Connecting two remote inner tube,due to a parasite that is attacked. While growth has created a balanceand symmetry. They try to imitate thehost and form into the same shape.

bottom of page